O MIMESIS

Zmiana. Innowacja. Kreatywność.

Autorzy specjalistycznych treści dobrze znają wartość czasu i doskonale wiedzą, że nikogo nie stać dziś na brak jakości ani archaiczne rozwiązania. Czas, jakość i dostępność – dla wszystkich, w każdym miejscu, w dowolnej formie i na dowolnym komunikatorze. Kompatybilne formy przekazu i crossowe działania na rzecz jak najtrafniejszego przekazu. Zapraszamy do świata nowego rodzaju publikacji dla nowego pokolenia czytelników.

Witamy w MIMESIS.

e-booki
Wersje audio
Publikacje papierowe
Konferencje
Previous
Next

Każde wydawnictwo, szczególnie zaś wydawnictwo branżowe czy naukowe, łączy wybitnych naukowców i specjalistów z szerokim gronem odbiorców. Podobnie jak w każdym innym wydawnictwie, tu również należy punktem wyjścia uczynić potrzeby odbiorcy. Wiedza, która w efekcie takich starań przeradza się w publikacje, książki naukowe, materiały multimedialne, kongresy medyczne, konferencje dla lekarzy, konferencje dla pielęgniarek, konferencje dla położnych, a także wszystkich pozostałych branż, powinna docierać do swoich odbiorców drogą najkrótszą i najcelniejszą przy zachowaniu najwyższej, należnej nauce, jakości i – co w dzisiejszych czasach jest nie do przecenienia – najszybciej, jak to możliwe.

Zapraszamy do współpracy o właśnie takim charakterze!
Zespół MIMESIS